REBASE 25 MÜÜGIKORRALDUS JA TINGIMUSED

1. Korteri ostmisel sõlmitakse ostjaga esmalt notariaalne võlaõiguslik ostu-müügileping (VÕL) ja tasutakse 15% suurune sissemakse.

2. Pärast VÕL sõlmimist teeb ostja valiku korteri siseviimistluspaketi osas. Samuti lepitakse kokku pärast VÕL sõlmimist võimalike lisatööde ja erilahenduste hind.

3. Pärast korteri ja hoone valmimist vaadatakse ehitustööd Ostjaga üle ning sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel korteri üleandmise-vastuvõtmise akt ning antakse üle korteri otsene valdus.

4. Pärast ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping (AÕL) ja tasutakse ülejäänud ostusumma (85% korteri hinnast).

5. Nii VÕL kui ka AÕL sõlmimisel tasub ostja vajaliku summa enne notariaalse tehingu sõlmimist müüjale või notari deposiitkontole. Juhul kui Ostja kasutab ostmisel krediiti, peab AÕL tehingus osalema Ostjapoolse krediidiasutuse esindaja, kes kinnitab vastava krediidilepingu olemasolu ja ostuhinna tasumist. Notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu tõestamise kulud tasub ostja.